หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการวิจัยของสมาคมส่งเสริมการวิจัย-สสว.

Download เอกสารการฝึกอบรม ประจำปี 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081 303 3127 , 081 869 2370

Fax : 02 579 1336

booncherd6@yahoo.com

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมในปี 2560 ดังนี้

ทั้ง 11 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

  • 1