สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE
หลักสูตรฝึกอบรม 2565

สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE

หลักสูตรอบรม online 2565 สมาคม…

ปิดความเห็น บน สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตรในระบบ ON – LINE
1.หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 9-10-11 มีนาคม 2565
การวิจัยเชิงคุณภาพ

1.หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 9-10-11 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน 1.หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ 9-10-11 มีนาคม 2565
2.หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 17-18 มีนาคม 2565
Mixed method

2.หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 17-18 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน 2.หลักสูตรวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 17-18 มีนาคม 2565
3.หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 24 – 25 มีนาคม 2565
การวิจัยเชิงปริมาณ

3.หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 24 – 25 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน 3.หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ 24 – 25 มีนาคม 2565
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 21-22 เมษายน 2565
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 21-22 เมษายน 2565

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ…

ปิดความเห็น บน 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 21-22 เมษายน 2565
ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

ขั้นตอนการส่งบทความ 1. กรณีไปส…

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

End of content

No more pages to load