ประวัตินายกสมาคม

ชื่อ นายบุญเฉิด  โสภณ
ข้าราชการบำนาญ
อายุ 64  ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท การบริหารสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งราชการในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระดับ 10
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อดีตนายกสมาคมนักวิจัย 2 สมัย

การดูงานในต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, อินเดีย, อิสราเอล และ เช็ค

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานวิจัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)