การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย

วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ( …

0 Comments
หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมฯ ปี 2566
สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดอบรมการวิจัย 4 หลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมฯ ปี 2566

ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ    ON – LINE ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Web Site นี้ได้เลย

0 Comments

End of content

No more pages to load